Vores Forretningsidé og Koncept
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Vores Forretningsidé og Koncept

Display portlet menu
end portlet menu bar

Rehabilitering
Vores Forretningsidé og Koncept

Sygemeldinger kan naturligvis ikke helt undgås, men en tidlig indsats er afgørende for, at man vender hurtigt tilbage til arbejdet efter sygdom.

Ved at reagere tidligt og benytte de rigtige værktøjer i det konkrete tilfælde, undgår man, at små problemer udvikler sig til store problemer, som kan blive kostbare og vanskelige at håndtere, jo længere tid der går.

Euro Accident Liv reagerer øjeblikkeligt på advarselssignaler, som vi bl.a. kan opfange ved hjælp af Fravær Service (se separat afsnit).

Rehabilitering
Rehabilitering-ydelsen igangsættes som udgangspunkt når en af følgende hændelser indtræffer:

  • Sygefravær i mindst 8 dage (og som forventes at vare længere end 4 uger)
  • Tilbagevendende kortere perioder af sygefravær i mindst 6 tilfælde over en 12-månedersperiode
  • Risiko for en langtidssygemelding

 

Euro Accident Liv tilbyder professionel hjælp med at drive en integreret rehabiliteringsproces, så den ansatte kan komme hurtigt og trygt tilbage til jobbet.
Vi arbejder i tæt dialog med virksomheden om at udarbejde et skræddersyet program for medarbejderens comeback til arbejdspladsen efter langtidssygemelding.
Arbejdsgiver og medarbejder får hjælp til udredning, planlægning, koordinering, rådgivning, målsætninger og opfølgning, initiativer og kontakter.

Eksempel på Rehabiliteringsforløb

Klik på billedet for at åbne i pdf

Rehabiliteringsprocessen kan typisk forløbe således;

1. Indledende afklaringssamtale
Kortlægning af medarbejderens nuværende situation og afklaring af, om der er behov for yderligere udredning eller rehabiliteringstiltag.

2. Udredning af rehabiliteringsbehov
Hvis afklaringssamtalen indikerer behov for arbejdsrelateret rehabilitering vil en rehabiliteringskoordinator gennemføre en tilbundsgående samtale for at kortlægge den forsikredes nuværende situation, tidligere tiltag samt behovet for yderligere udredning og/eller rehabiliteringstiltag. Rehabiliteringsudredningen gennemføres i samarbejde med arbejdsgiver, medarbejder og eventuelt andre involverede. Udredningen dokumenteres og ligger efterfølgende til grund for rehabiliteringsplanen.

3. Udarbejdelse af rehabiliteringsplan
Rehabiliteringsplanen udarbejdes og dokumenteres af rehabiliteringskoordinatoren i samarbejde med arbejdsgiver og medarbejder. Planen specificerer, hvilke tiltag der er nødvendige for en tilbagevenden til arbejdet, og hvem der har ansvaret undervejs.

4. Koordinering af rehabiliteringsindsats
Rehabiliteringskoordinatoren samordner rehabiliteringsindsatsen og sikrer, at rehabiliteringsplanen følges effektivt og professionelt, om nødvendigt med løbende revideringer.
Rehabiliteringskoordinatoren samordner statusmøder med andre offentlige myndigheder, herunder jobcenter, arbejdsgiver og andre interessenter.
Rehabiliteringskoordinatoren udpeges af Euro Accident Liv. Hvis det er nødvendigt at trække på andre specialister i forbindelse med udredningen og/eller rehabiliteringsplanen, erstatter forsikringen forsikringstagers udgifter hertil.

5. Rehabiliteringstiltag
Tiltag beskrevet i rehabiliteringsplanen og udgifter forbundet hermed skal på forhånd godkendes af Euro Accident Liv. Alle tiltag gennemføres inden for rammerne af Euro Accident Livs eksisterende netværk af specialister og samarbejdspartnere.

 

 

start portlet menu bar

Vores Forretningsidé og Koncept

Display portlet menu
end portlet menu bar